Dịch vụ

Web vaytienonline24h.vn không cung cấp dịch vụ cho vay mà chỉ chia sẻ và kết nối khách hàng với các bên công ty tài chính. Và các công ty tại vayonline24h đều được cấp phép hoạt động của nhà nước.

Những thông tin chúng tôi chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Không có mục đích chuộc lợi hoặc thu phí khách hàng. Chúng tôi không lưu trữ thông tin khách hàng mà sẽ được gửi chuyển trực tiếp qua bên công ty tài chính.

Khách hàng chấp nhận sử dụng dịch vụ thì hãy gửi thông tin. Xin cảm ơn.